Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 989 gościa
INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
Formy szkolne: To formy pozwalające uzyskać lub podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych:
  • szkołach podstawowych dla dorosłych,
  • gimnazjach dla dorosłych,
  • liceach ogólnokształcącym dla dorosłych.
Formy pozaszkolne: To elastyczne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji ogólnych, które możesz wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami:
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • kursy umiejętności zawodowych,
  • kurs kompetencji ogólnych,
  • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.