Witamy 23 794 472 gościa
szczegóły oferty: www.technikumpolna.pl

••••• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Warszawa - Polna 7 ••••• komputery • systemy operacyjne • sieci i administracja sieci LAN, WAN • projektowanie: html, php, sql • • • • realizacja dźwięku: studio nagrań, estrada, plan filmowy, teatralny, radiowy i telewizyjny • obsługa systemów mikrofonowych • montaż dźwięku ••••• już we wrześniu 2017 ••••• www.facebook.com/technikumpolna ••••• ZAPRASZAMY •••••

INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
Formy szkolne: To formy pozwalające uzyskać lub podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych:
  • szkołach podstawowych dla dorosłych,
  • gimnazjach dla dorosłych,
  • liceach ogólnokształcącym dla dorosłych.
Formy pozaszkolne: To elastyczne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji ogólnych, które możesz wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami:
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • kursy umiejętności zawodowych,
  • kurs kompetencji ogólnych,
  • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
GIMNAZJUM nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie ul. Polna 7, 00-625 Warszawa tel./fax 22 825 02 52
[gim36@gim36.pl] [dyrektor@gim36.pl] [sekretariat@gim36.pl]