Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 990 gościa
GIMNAZJUM
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie gimnazjalne i otrzymasz świadectwo ukończenia gimnazjum.
Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego, który składa się z:
  • części humanistycznej,
  • części matematyczno-przyrodniczej oraz
  • języka nowożytnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), otrzymasz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Co możesz robić dalej?
Masz obowiązek uczyć się dalej do ukończenia 18. roku życia. Wybierasz jedną ze szkół ponadgimnazjalnych.