Witamy 23 794 478 gościa
szczegóły oferty: www.technikumpolna.pl

••••• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Warszawa - Polna 7 ••••• komputery • systemy operacyjne • sieci i administracja sieci LAN, WAN • projektowanie: html, php, sql • • • • realizacja dźwięku: studio nagrań, estrada, plan filmowy, teatralny, radiowy i telewizyjny • obsługa systemów mikrofonowych • montaż dźwięku ••••• już we wrześniu 2017 ••••• www.facebook.com/technikumpolna ••••• ZAPRASZAMY •••••

GIMNAZJUM
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie gimnazjalne i otrzymasz świadectwo ukończenia gimnazjum.
Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego, który składa się z:
  • części humanistycznej,
  • części matematyczno-przyrodniczej oraz
  • języka nowożytnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), otrzymasz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Co możesz robić dalej?
Masz obowiązek uczyć się dalej do ukończenia 18. roku życia. Wybierasz jedną ze szkół ponadgimnazjalnych.
GIMNAZJUM nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie ul. Polna 7, 00-625 Warszawa tel./fax 22 825 02 52
[gim36@gim36.pl] [dyrektor@gim36.pl] [sekretariat@gim36.pl]