Witamy 23 794 480 gościa
szczegóły oferty: www.technikumpolna.pl

••••• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Warszawa - Polna 7 ••••• komputery • systemy operacyjne • sieci i administracja sieci LAN, WAN • projektowanie: html, php, sql • • • • realizacja dźwięku: studio nagrań, estrada, plan filmowy, teatralny, radiowy i telewizyjny • obsługa systemów mikrofonowych • montaż dźwięku ••••• już we wrześniu 2017 ••••• www.facebook.com/technikumpolna ••••• ZAPRASZAMY •••••

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:
  • ukończyć gimnazjum,
  • złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki według indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:
  • edukacyjnych,
  • rewalidacyjnych,
  • sportowych,
  • kształtujących kreatywność ( m.in. muzyka, plastyka).
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej możesz podjąć pracę zawodową.
GIMNAZJUM nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie ul. Polna 7, 00-625 Warszawa tel./fax 22 825 02 52
[gim36@gim36.pl] [dyrektor@gim36.pl] [sekretariat@gim36.pl]