Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 986 gościa
schemat szkolnictwa w Polsce
Legenda:
  • Szkoła, której ukończenie jest obowiązkowe.
  • Szkoły ponadgimnazjalne (w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia).
    Dodatkowa możliwość nauki zawodu w rzemiośle.
  • Placówki kształcenia przez całe życie.