Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 24 372 320 gościa
rok szkolny 2016/2017
Przewodnicząca:
Zofia Wronecka 3 B
Opieka:
Małgorzata Woźniak