"Każdy człowiek chce zmieniać,
kiedy zaczyna cokolwiek robić"


Krzysztof Kieślowski

Barbara Czepik

Doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie historii i wosu
Nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
Współpracownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historycznego UW

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
oraz Wydziału Pedagogicznego UW w zakresie projektowania dydaktycznego

Opiekunka Szkolnego Klubu Europejskiego.
Redaktor zeszytów metodycznych WCIES "Inspiracje"

Moje pasje: podróże, fotografia, film, teatr i baletNajwiększy sukces: uśmiechy na twarzach moich uczniów »»»»
scenariusze multimedialne z historii i wos autorstwa doradców metodycznych

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
Nasz adres: ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 628 67 64, 22 628 01 79


Mapa:


Wyświetl większą mapę

Dojazd:

od strony Wybrzeża Gdańskiego (autobus 118, 185, przystanek Sanguszki), ulicą Boleść i Mostową do ulicy Starej,
od strony placu Krasińskich (autobusy 116, 178, 180, 222, 503) ulicą Długą i Mostową do ulicy Starej.
samochodem - ulica Stara znajduje się w strefie ograniczonego ruchu Nowego Miasta. Parkować można przy ulicy Boleść i częściowo Mostowej, gdzie także znajduje się płatny strzeżony parking.

Zapraszamy!