21 marca - Dzień Językowy
21 marca na Polnej był naprawdę Dniem na TAK.

Galeria WS-Slideshow wymaga aktualizacji Flash Player Plugin, do wersji 10 lub późniejszej.