Spotkanie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
Grupa uczniów klasy IIb, w ramach realizowanego projektu edukacyjnego, zorganizowała spotkanie z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.

Galeria WS-Slideshow wymaga aktualizacji Flash Player Plugin, do wersji 10 lub późniejszej.