PREZENTACJA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH
W dniu 10 maja uczniowie klas drugich, w obecności Pani Dyrektor Marii Rożko-Makowskiej i Pani Wicedyrektor Izabeli Rzepki, nauczycieli, kolegów i koleżanek z klas pierwszych, dokonali prezentacji projektów gimnazjalnych, do których przygotowywali się przez kilka ostatnich tygodni. Uczniowie pracowali w 18 grupach i realizowali projekty z różnych przedmiotów: religii, muzyki, plastyki, chemii, wychowania fizycznego, biologii, geografii i języków obcych. Opracowali między innymi takie tematy jak: „Dlaczego Mazury nazywamy cudem natury? Walory przyrodnicze i kulturowe regionu”, „Wieża Babel - prawda czy fałsz?”, „Miejsce muzyki polskiej w kulturze europejskiej”, „Aktywność sportowa - przymus czy przyjemność?”, „Nasze gimnazjum pełne kwiatów. Co daje nam życie wśród zieleni?”, „Melting pot - jedno państwo wiele nacji. Na czym polega wielokulturowość Stanów Zjednoczonych?”, „Czy stres szkolny może wywołać zaburzenia w pracy organizmu?”.

Galeria WS-Slideshow wymaga aktualizacji Flash Player Plugin, do wersji 10 lub późniejszej.