Zajęcia filmowe - jakie znamy gatunki fimowe?
Na ostatnich zajęciach filmowych uczniowie klasy 2b poznawali gatunki filmowe. Pracowali w 7 grupach, przygotowując prezentacje na wylosowany przez siebie temat. Należało uwzględnić: źródła gatunku, jego cechy charakterystyczne, typowych bohaterów, typowy schemat fabuły oraz emocje, które gatunek powinien wywołać u widza. Każda grupa musiała także podać tytuły filmów z omawianego gatunku.

Galeria WS-Slideshow wymaga aktualizacji Flash Player Plugin, do wersji 10 lub późniejszej.