21 marca - Dzień Językowy
Tradycją naszej szkoły stały się od lat uroczyste obchody Dnia Wiosny 21 marca.

Galeria WS-Slideshow wymaga aktualizacji Flash Player Plugin, do wersji 10 lub późniejszej.