Klonowanie

doskonały wynalazek
czy
pogwałcenie praw ludzkich?

informacje

proces klonowania

powody replikacji ludzkiej

Stan badań nad klonowaniem

Problemy etyczne i prawne

Moje osobiste zdanie


Autor:Robert Cybulski